Dokumentární film o pěti obdivuhodných dětech, jež společnost shodně opatřila nelichotivou nálepkou „autista", aneb Normální autistický film můžete zhlédnout Zde.

 

Film Do dna režiséra, autora a kameramana Filipa Laureyse v produkci Ligy vozíčkářů je možné vidět Zde.

 
                                  

Kontakt na webové stránky organizace, která zastřešuje rodiny s onemocněním svalové dystrofie Duchenne

http://www.endduchenne.cz/                                                        
  Slovník sociálního zabezpečení jako pomůcka pro ty, co si
 neví rady s pojmy z oblasti sociální sféry


  http://www.mpsv.cz/files/clanky/22776/TZ_Slovnik_socialniho_zabezpeceni.pdf
  Interaktivní on-line katalog
   nový pomocník nejen pro sociální pracovníky 

  http://www.mpsv.cz/files/clanky/21746/TZ_030915a.pdf
  
                                                    

  Nová kniha:

POSUDKOVÁ ČINNOST V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Manuál pro praxi v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti
Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Miroslav Bosák
Vydala Grada Publishing., a.s., 2015, 192 stran

Publikace pomáhá zlepšit orientaci všeobecných praktických lékařů v nových právních předpisech z rezortu MPSV v oblasti posudkově medicínských kritérií. Poskytuje rovněž cenné informace o systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti, o roli lékařské posudkové služby a její spolupráci s ošetřujícími lékaři.
V monografii jsou popsány konkrétní metodiky posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění a zejména pak aktuálně obnovený institut od roku 2014 – status osoby zdravotně znevýhodněné.


    

V Ostravě začne fungovat stacionář pro nevyléčitelně nemocné děti

 http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/v-ostrave-zacne-fungovat-stacionar-pro-nevylecitelne-nemocne-deti-480099#utm_medium=newsletter&utm_source=zdn