Volby do představenstva Unie pečujících, z.s. a volba revizora Unie pečujících, z.s..

Volební řád

Do volených orgánů Unie pečujících byli v termínu nominováni lidé, jejichž krátké představení je dále v textu. Všichni tito kandidáti o své nominaci vědí, souhlasí s ní a jsou připraveni, pokud budou zvoleni, svou funkci vykonávat tak, jak nejlépe dovedou.

Do funkce revizorky byla nominována jediná kandidátka a to

Dagmar Šléglová

Jmenuji se Dagmar Šléglová, jsem předsedkyní organizace Klára pomáhá z.s. - pomoc pečujícím, pomoc pozůstalým, na funkci revizorky organizace Unie pečujících z.s. bych ráda setrvala, důvodem je odpovědnost za řádné a transparentní vedení podkladů společnosti.

Dáša je zakladatelkou Unie pečujících a jako takové jí velmi leží na srdci, aby Unie pečujících dělala dobře svou práci, dělala ji správně a zodpovědně. Na místo revizora není lepší kandidát.

Do představenstva Unie pečujících, z.s., které je v současné době tříčlenné a minimálně jedno volební období ještě bude, bylo nominováno 5 lidí. Je velmi příjemné, že je z koho si vybírat, takže máte možnost svou volbou složení představenstva ovlivnit. Jistě si všimnete, že mezi kandidáty chybí Jana Janderová, současná místopředsedkyně Unie pečujících, z.s.. Jana odpracovala svůj díl na naší společné cestě za změnami a patří jí za to obrovský dík. Vždyť díky Janě spatřila světlo světa fotosoutěž „Dobré světlo pečujícím, my žijeme!“ a s ní i série putovních výstav vybraných (nejen vítězných) snímků s tematikou péče v domácím prostředí, které pomáhají rozšiřovat povědomí veřejnosti o existenci pečujících a jejich životě. Díky Janě se rozběhl Facebook – skupina Pečující a přátelé, Jana převzala i vedení webu Unie pečujících a všechny technické starosti kolem e-mail pošty. Situace rodiny si však žádá více jejího času a je nutné, aby své aktivity v Unii pečujících omezila. Proto už kandidaturu odmítla, i když nominována byla. Nezbývá, než jí za její velkorysou práci ve prospěch nás všech upřímně poděkovat a popřát jí do osobního života hodně sil, zdaru a také štěstí, které si opravdu moc zaslouží.

Jani DĚKUJEME!

Nyní k samotným kandidátům. Omezili jsme se na pár řádků, abyste nečetli romány. Některé si napsali sami nominovaní a některé věty jsem dopsala já, protože tam chyběly. Skromnost se při volbách nevyplácí, a pokud někdo dobře pracuje, pak je dobré to vědět.

Zdeňka Michálková

Zdeňka má dlouholetou zkušenost s péčí o rodinného příslušníka. Má ráda přírodu, dobré knihy a ráda pomáhá druhým. Vystudovala ekonomii a sociální práci. Vnímá nelehké  postavení pečujících i nutnost změny, a proto se rozhodla opět kandidovat do představenstva Unie pečujících.

V současné době působí na postu předsedkyně Unie pečujících a svou odborností, přístupem i nasazením je velmi důstojnou reprezentantkou spolku.

Zdeňka Černá

Pečuji 5 let a jsem v současné době členkou představenstva Unie pečujících. Mám dost silný hlas a věřím, že právě to mi umožňuje, že je o pečujících kolem mě hodně slyšet. Zatím mohu dělit čas mezi péči a práci pro Unii pečujících a ráda bych tu dobu využila pro svou aktivní činnost v Unii. Věřím, že pokud je v mých silách aktivitu vyvíjet, pak je i moje povinnost to dělat. Pokud se neozveme sami, nikdo jiný za nás hlas nepozvedne.

Majka Čalkovská

Majka dlouhodobě pečuje o syna, je velmi aktivní v rámci Unie pečujících i v osobním životě. Vede skupinu v Brně, podílí se na instalaci výstav fotosoutěže, vede pokladnu Unie pečujících, je členkou Výkonného výboru Unie pečujících. Je empatická, veselá a pozitivně naladěná, stále usměvavá a umí pozitivno šířit kolem sebe.

Zdeněk Choura

V sociálních službách pracuji 20 let, k této práci jsem se dostal díky tomu, že moje babička pečovala o svou starší sestru, u které propukla Alzheimerova demence. Začal jsem spolupracovat s Českou Alzheimerovskou společností. Kromě terénní práce jsem pracoval také ve dvou domovech pro seniory a tak mohu porovnávat, jak domácí péči, tak pobytovou. To byl také impuls, proč se věnovat pečujícím. Chci změnit postavení pečujících a docílit diskuse na všech krajích ČR.

Roman Herink

Roman vnímá nesoulad v ohodnocení péče doma (laický pečující) a péče ústavní (pečují za mzdu). Vidí laické pečující jako největší sponzory sociálního systému a aktivně se chce podílet na změně postoje společnosti vůči pečujícím. Orientuje se v sociální oblasti, vzdělávání dětí a lidí s postižením, v souvisejících zákonech, v široké problematice, která se Unie pečujících a samotných pečujících týká.

Zpět