UNIE PEČUJÍCÍCH 
         

     Brno logo podporuje Jihomoravský kraj a Statutární město Brno

 

Memorandum

Unie pečujících vznikla jako odpověď na obtížnou situaci,      v níž se ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí. Bez rodinné péče by se systém sociální péče v ČR neobešel.                                                              

 

 Unie pečujících z.s. je otevřená komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. Byla založena samotnými pečujícími, lidmi, kteří chtějí a potřebují změnu. počítadlo.abz.cz

 

 

 Aktuálně:

 9.12.2018

Setkání pečujících

 21.11.2018

Výstup z konference „Běh na dlouhou trať“, konané ve Zlíně 5. 9. 2018

Dokument ke stažení zde.

 21.11.2018

Program Úskalí pečujících zde.

 14.11.2018

Knihovnička na stránkách unie pečujících

Unie pečujících si dovoluje doporučit pár knížek pro nadcházející dlouhé zimní večery, či pro zamyšlení nad životem kolem nás.
Doporučené tituly naleznete v sekci Zajímavé odkazy: Knihovnička.

 23.10.2018

Pozvánka: Odborný seminář Úloha pečujícího v péči o člověka s demencí, Charita Polička, Vrchlického 22, 6.11.2018 15:30

 11.10.2018

Pozvánka na akci I pečující se baví v Café Práh, Brno, 24.11.2018 od 14:00 vstupné dobrovolné

 18.9.2018

Pozvánka na konferenci 12.10.2018 / 9:15 - 12:15 Bezbariérová kavárna Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno-střed

 12.9.2018

Pozvánka na konferenci v Chotěboři 29.10 od 13:00 do 15:00 Knihovna Chotěboř

Program konference naleznete zde.

 11.9.2018

Konference Běh na dlouhou trať je za námi. Jak vše probíhalo se dočtete zde.

Článek na stránkách Zlínského kraje najdete zde.

 30.8.2018

Konference 5.9.2018 Běh na dlouhou trať: program zde

Volby do představenstva a volba revizora Unie pečujících, z.s.


V Praze proběhlo dne 19.3.2018 jednání na MPSV. Zúčastnila se jej mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce správních činností a sociální politiky a Dagmar Šléglová, předsedkyně spolku Klára pomáhá z.s.. Po tomto jednání sepsala Zdeňka Michálková za Unii pečujících Desatero pomoci pečujícím, které Unie pečujících považuje za stěžejní pro udržení dobré kvality života při péči o osobu blízkou pro pečující rodinu i jednotlivce.

Desatero pomoci pečujícím


Dne 18.4.2018 proběhne v Praze ustavující zasedání Mezirezortní skupiny pro deinstitucionalizaci sociálních služeb za účasti zástupců Unie pečujících, z.s..
Jedná se o první konkrétní krok k tomu, aby při přípravách legislativních změn zazněl také hlas pečujících. Věříme, že naše spolupráce bude užitečná pro všechny zúčastněné strany.Po celý měsíc duben je možné zhlédnout fotografie 3. ročníku fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme! ve Zlíně.

Výstava je umístěna v předsálí jednacího sálu rady Zlínského kraje v prostorách, kudy proudí návštěvníci na střešní terasu sídla Zlínského kraje a do oblíbené kavárny. 
Dne 9.4. 2018 v 16 hod se v 16. etáži Baťova mrakodrapu 21 uskuteční vernisáž této výstavy.
K poslechu zahraje skupina Stromy a program doplní výtvarné překvapení z dílny členky Unie pečujících paní Hany Stehlíkové.
Srdečně zveme příznivce i členy Unie pečujících.


Unie pečujících instalovala v prostorách cukrárny na ulici Fügnerova v Brně v Černých Polích putovní výstavu 2. ročníku fotografií z fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme!
V příjemném prostředí se tak budou moci lidé alespoň částečně seznámit se starostmi i radostmi pečujících.
Fotografie zde budou ke zhlédnutí v dubnu a květnu 2018.
Velké poděkování majiteli cukrárny panu Strážnickému a panu Tribulovi, který v této cukrárně zajišťuje výstavy.
3. ročník fotografií Dobrého světla bude v nejbližších dnech instalován ve Zlíně.  

                                                        

                                                                                                                                                 

                                                       


   


                                                 

   

Proč vznikla Unie pečujících?

Myšlenka obhajoby postavení a vlastních zájmů pečujících osob je v České republice tak nová a nezvyklá, že je někdy špatně pochopitelná nejen pro osoby se zdravotním postižením, tedy ty, o které je pečováno, ale i pro pečující samotné.

Stává se, že dochází k nedorozumění a Unii pečujících je vyčítáno, že ji vůbec nezajímají lidé s postižením. Někteří se mylně domnívají, že Unie pečujících je databáze pečujících, ze které si mohou zdravotně postižení vybírat asistenta. Rádi bychom v této stati vysvětlili vznik a poslání Unie pečujících.

V České republice existují desítky organizací, které spojují jak občany s postižením konkrétním onemocněním, tak sekundárně jejich pečující. Vždy ale v těchto spolcích jde o zviditelnění problematiky lidí s konkrétní diagnózou a o zlepšení situace nemocných. Tyto organizace buď řeší situaci svých pečujících jen okrajově nebo ji neřeší vůbec.

Z tohoto důvodu se rozhodli sami pečující založit organizaci, která bude sdružovat ty, kteří pečují bez rozdílu diagnózy opečovávaného. Vznikl tady tedy spolek, který spojuje v rámci celé České republiky pečující napříč spektrem péče.

Není pravda, že se Unie pečujících nezajímá o občany s postižením. Již sám fakt, že se rozhodli tito lidé dlouhodobě pečovat, je tím nejsilnějším argumentem. Unie pečujících si však klade za cíl změnit postavení pečujících v rámci naší legislativy. Ochrana, posílení práv a zlepšení situace pečujících je také zájmem příjemců péče. Méně uštvaný, klidnější, finančně lépe zajištěný pečující skýtá naději pohodovější péče, která je také prevencí rizika náhlého ukončení péče z důvodu vyčerpání pečující osoby.
Změnám v postavení občanů s postižením se věnují jiné organizace, dělají to již léta a je jich dostatek. Zatímco situací pečujících se dosud vážně a systematicky nikdo nezabýval.

Domníváme se, že změny v postavení pečujících nepotřebují jen sami pečující, ale celá naše společnost. Občané z řad laické veřejnosti, kteří nikdy dlouhodobě nepečovali, většinou vůbec nechápou, kdo to dlouhodobě pečující je. Někteří si myslí, že se jedná o matku na mateřské dovolené. Jiní se domnívají, že jsou dlouhodobě pečující za tuto péči velmi dobře placeni, že to dělají pro peníze, které zneužívají a jiní Vám řeknou, že se pro péči rozhodli pečující sami, tak co vlastně chtějí.
Podle našeho názoru, je nutné veřejnosti problematiku pečujících vysvětlovat, aby se změnilo myšlení a nahlížení lidí na pečující osoby a jejich význam pro společnost.

Unie pečujících si za svoji krátkou existenci potvrdila, že úkol, který si uložila, je velmi náročný, zdlouhavý a  cesta k cíli bude trnitá. Budeme postupovat malými krůčky, ale rozhodně se nevzdáme. Každý člověk, a více pak ženy, ve svém životě pravděpodobně někdy pečoval, pečuje nebo pečovat bude.

V tuto chvíli jdeme cestou osvěty, abychom zviditelnili samotného pečujícího: šíříme letáky, fotografie, pořádáme výstavy, semináře, konference, účastníme se jednání a diskuzí. Sledujeme dění na politické scéně, které se pečujících týká a snažíme se situaci komentovat a vyjadřovat veřejně svoje názory. Unie pečujících posiluje členskou základnu, aby získala silný mandát pro naplňování cílů, vedoucích ke změně postavení pečujících osob ve společnosti.

 

Naše motto:     Unie pečujících – hlas pečujících.
                     Pomozte hlasu zesílit – přidejte se k nám.
 

 

Tým Unie pečujících.