Tisková zpráva zakladatelek Unie pečujících:

Unie pečujících vznikla jako odpověď na obtížnou situaci, v níž se ocitá značná část rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí. Bez rodinné péče by se systém sociální péče v ČR neobešel. Funkce rodinných pečovatelů je zásadní, jejich postavení je prekérní. Převzetí role rodinného pečujícího ovlivňuje nejen život jeho samého, ale obvykle i život celé rodiny. Dlouhodobé, ale někdy i střednědobé poskytování péče vystavuje pečující řadě rizik a ohrožení, na která ale stávající opatření sociální politiky v ČR nepamatují. 

Unie pečujících z.s. je otevřená komunita jednotlivců i zástupců právnických osob, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. Je zakládána samotnými pečujícími, lidmi, kteří chtějí a potřebují změnu. Spolek jedná vždy podle zásad demokracie, politické a konfesní neutrality a tolerance a vždy se snaží nalézt nejprve nekonfrontační a konsenzuální řešení jakékoli otázky nebo problému.  

       Dagmar Švédová                                          Olga Hubíková

 

                               

zpět