Schůze představenstva Unie pečujících:


19.12. 2017
Schůze výkonného výboru a členů představenstva v Brně v átriu FSS.

26.9. 2017:
Schůze výkonného výboru a členů představenstva v Brně.

25.7. 2017:
14 - 16.15 hod, átrium FSS
Schůze rozšířeného výkonného výboru.
Přítomni: Zdeňka Michálková, Zdena Černá, Dagmar Šléglová,Eva Žaludová, Majka Čalkovská, Roman Herink, Olga Hubíková, Milena Němcová

11.6. 2017:
9 - 12 hod, sídlo Unie pečujících
Přítomni: Zdena Michálková, Jana Janderová
Program:
kontrola pokladny, správce webu, průběh fotosoutěže, příprava vernisáže, vznik Místní pracovní skupiny Brno - Klub UP, dotace od JMK a města Brna, projekt pro pečující Zlínského kraje.

27.5. 2017: Café Práh 13 - 17 hod:
V sobotu 27.5. 2017 v odpoledních hodinách proběhla v Brně ve velkém sále Café Práh 2. Valná hromada Unie pečujících.
Po roce se tak sešla část členů Unie pečujících. Zúčastnili se členové např. z Brna, ze Zlína, z Kolína.
Projednávaly se především úpravy stanov Unie pečujících, vznik místních pracovních skupin v rámci celé republiky a byla přednesena výroční zpráva o činnosti Unie pečujících v roce 2016.
Setkání proběhlo v přátelské atmosféře. Po ukončení Valné hromady bylo dostatek času na rozhovory, předávání zkušeností i náměty na další činnost.
Předsedali členové představenstva: Zdeňka Michálková, Jana Janderová, Zdena Černá.
Revizor: Dagmar Šlégrová.
Zapisovatel: Lukáš Karnet
Zápis ověřili: Marie Čalkovská, Roman Herink.

8.3. 2017:
17 - 19 hod, Café Práh
přítomni:Zdena Michálková, Jana Janderová, Eva Žaludová
program: příprava Valné hromady, podklady pro vyhotovení Zprávy o činnosti Unie pečujících, nábor nových členů

25.1. 2017:
16 - 19 hod, Café Práh
přítomni: Zdena Michálková, Jana Janderová, Zdena Černá, Roman Herink
program: propagační materiál, letáky, Bezlepkové kuchařky, trička. Příprava Valné hromady, termín: sobota 27.5. 2017 ve 14 hod ve velkém sále Café Práh. Příprava Organizačního řádu a změn ve stanovách UP.

20.12. 2016: 16 - 19 hod, Café Práh
přítomni: Zdena Michálková, Jana Janderová, Zdena Černá, Olga Hubíková, Roman Herink, Lukáš Karnet
program: plánování putovních výstav, příprava Valné hromady, úprava stanov, kalendáře, Bezlepkové kuchařky


12.11. 2016: 14 - 17 hod. sídlo Unie pečujících.
Přítomni: Zdena Michálková, Jana Janderová
Program: vyhodnocení vernisáže, informace na web, FB, příprava vydání Bezlepkové kuchařky.


7.11. 2016: 18 - 21 hod. sídlo Unie pečujících.
Přítomni: Jana Janderová, Lukáš Karnet, Renata Zedová
Program: poslední přípravy na vernisáž Dobrého světla. Fotografie, plakáty, ceny, dárky, občerstvení, účinkující, zvukař, sál, pozvánky.

19.9. 2016: 19 - 21 hod. sídlo Unie pečujících.
Přítomni: JanaJanderová, Renata Zedová, Lukáš Karnet
Program: Příprava vernisáže, program, ceny, účinkující, občerstvení.

28. 6. 2016: 16 - 18 hod. restaurace Kotelna.
Přítomni: Zdena Michálková, Jana Janderová.
Program: kalendáře, bloky, plakáty, příprava vernisáže.

6.6. 2016: Členská schůze představenstva a aktivních členů: 15 - 19 hod Café Práh
-předsedala: Zdeňka Michálková
-program:
změny na webu, dotace, účetnictví, ochranná známka.
Seminář ve Zlíně na téma Tíže péče.
Letáky, kalendáře, zápisníky jako prezentace Unie.
Vernisáž fotosoutěže stanovena na 4.11. 2016 v Café Práh.
-přítomni: Jana Janderová, Zdena Černá, Roman Herink, Marie Čalkovská.

20.4. 2016: 11 - 14 hod. Café Práh
-předsedala: Zdeňka Michálková
-program: tisk letáků a vizitek, příprava na akci DDK, příprava druhého ročníku fotosoutěže Dobré světlo, návrh na uspořádání kulatého stolu na téma Tíže dopečování
-přítomni: Jana Janderová, Zdena Černá, Roman Herink, Marie Čalkovská.

6.4. 2016: Členská schůze pracovní skupiny Zlín: 16.15 - 18 hod. Klubíčko
-předsedala: Zdena Černá
-program: informace o zápisu nového představenstva do spolkového rejstříku, informace o konferenci 31.3. 2016 v Praze v Poslanecké sněmovně, představení projektu Odborný koordinátor péče přímo v nemocnici, diskuze.
-přítomni: Roman Herink, Jan Lata, Marcela Knedlová, Helena Šedivá, Pavla Lachová, Karel Vondráček, Hana Vlčková.

4.4. 2016:
15 - 18 hod. Café Práh
-předsedala: Jana Janderová
-program: výstavy poliklinika Lesná, situace ohledně spolkového rejstříku, nové razítko, účetnictví, organizační řád, plakáty, vizitky, reakce na konferenci v Praze.
-přítomni: Zdena Černá, Marie Čalkovská, Olga Hubíková, Milena Němcová.

15.3. 2016: 15 - 17.45 hod. Café Práh
-předsedala: Zdeňka Michálková
-program: organizační řád, pracovní skupiny, spolkový rejstřík, vstup do ANNO. Jana Janderová pověřena správou webu, FB, návrhy letáků, vizitek, vedením fotosoutěže.
Ochrana názvu a loga spolku, razítko. Projekt Sousedé plus.
-přítomni: Zdena Černá, Jana Janderová

 

27.2. 2016: 12 - 18 hod. Café Práh:
První členská schůze a první řádné volby do představenstva Unie pečujících
Výsledky voleb:
statutární předsedkyně: Ing. Zdeňka Michálková
statutární místopředsedkyně: Jana Janderová
členka představenstva: Zdena Černá
revizor: Dagmar Švédová


 19.2. 2016: 9.30 - 13.30 hod. Café Práh.
-předsedala: Zdeňka Michálková
-program: detaily příprav voleb, poslední úpravy stanov, první kroky po volbách
-přítomni: Jana Janderová, Dagmar Švédová, Zdenka Černá, Roman Herink, Marie Čalkovská3.2. 2016: 9.30 - 13.30 hod. Centrum Kociánka
-předsedala: Zdenka Michálková
-program: změna stanov, volby
-přítomni: Dagmar Švédová, Milena Němcová, Jana Janderová, Marie Čalkovská, Zdena Černá, Roman Herink


25.1. 2016: 9.30 -13.30 hod, atrium FSS
-předsedala: Zdenka Michálková
-program: stabilizace Unie pečujících po rezignaci Leoše Fučíka na funkci předsedy i na členství v Unii pečujících, doplnění představenstva, stanovy, volby, zpráva pro MUDr. Proskovou
-přítomni: Olga Hubíková, Jana Janderová, Marie Čalkovská


21.1. 2016:

Předseda Leoš Fučík složil s okamžitou platností funkci a vystoupil z Unie pečujících
Na jeho místo byla kooptována v souladu se stanovami Jana Janderová jako zastupující předsedkyně Unie pečujících, z.s.
Schůzka představenstva a aktivních členů bude 25. 1. 2016, kde se bude řešit nastalá situace a termín a místo voleb

 

11.1. 2016: 9.30 - 12.30 hod, Poradna Klára pomáhá, Kpt. Jaroše 3, Brno
-předsedala: Zdena Michálková
-zúčastnili se: Leoš Fučík, Olga Hubíková, Jana Janderová, Marie Čalkovská, Dagmar Švédová
program: 
-změna stanov, změna sídla spolku v Brně, změna počtu lidí v představenstvu: vypracuje Leoš Fučík do 22.1. 2016
-volby: technické zajištění voleb, řešení otázek souvisejícími s volbami, podmínky kandidatury ve volbách. Vyhotovením prezenční listiny členů Unie pečujících, vytištění volebních lístků pověřen Leoš Fučík. Leoš Fučík a Marie Čalkovská separátně domluví emailovou poštu ohledně voleb
-ples

16.12. 2015: 10 - 13 hod, kavárna Jedna báseň
-předsedal: Leoš Fučík
-program: ples, volby do předsednictva Unie pečujících stanoveny na sobotu 20.2. 2016
-přítomni: Olga Hubíková, Zdena Michálková, Milena Němcová, Marie Čalkovská

                              

26.11. 2015: 10 – 12 hod, atrium FSS
-předsedal: Leoš Fučík
-program: ples, možnost dotací, výstava fotografií, budoucí návštěva u MUDr. Proskové, návrhy seminářů na rok 2016, budování členské základny
-přítomni: Zdena Michálková, Olga Hubíková, Jana Janderová

30.10. 2015: 10 – 12 hod, atrium FSS
-předsedal: Leoš Fučík
-program: fotosoutěž, vernisáž, konference NRZP
-přítomni: Zdena Michálková, Olga Hubíková, Jana Janderová, Milena Němcová, Renata Zedová

19.10. 2015: 13 -14.30 hod, atrium FSS
-předsedal Leoš Fučík
-program: fotosoutěž, vernisáž, příspěvek na konferenci NRZP, otevřený dopis
-přítomni: Jana Janderová, Olga Hubíková

6.10 2015: 13 – 15 hod, atrium FSS
-předsedal: Leoš Fučík
-program: fotosoutěž, vernisáž, webové stránky, otevřený dopis
-přítomni: Zdena Michálková, Olga Hubíková, Dagmar Švédová, Jana Janderová

18.9. 2015: 10 – 12 hod, atrium FSS
-předsedal: Leoš Fučík
-program: nové webové stránky, fotosoutěž
-přítomni: Zdena Michálková, Olga Hubíková, Jana Janderová

 9.9. 2015: 10 – 12 hod, atrium FSS
-předsedal: Leoš Fučík
-program: fotosoutěž, nové webové stránky
-přítomni: Zdena Michálková, Olga Hubíková, Milena Němcová, Dagmar Švédová, Jana Janderová

16.7. 2015: 11.15 – 13 hod, atrium FSS
-předsedal: Leoš Fučík
-program: fotosoutěž
-přítomni: Jana Janderová

24.6. 2015: 10 – 12 hod, atrium FSS MU
-předsedal Leoš Fučík
-přítomni: Zdena Michálková, Olga Hubíková, Jana Janderová
-program: logo, navštívenky, distribuce letáků, členská základna, spolupráce s dalšími subjekty, média, fotosoutěž

19.5. 2015: 11 – 13hod, atriu FSS MU
-předsedal: Zdena Michálková
-přítomni: Olga Hubíková, Dagmar Švédová, Jana Janderová
-program: program konference, propagační materiály – letáky, dárky přednášejícím, občerstvení, stoly s propagací, prezenční listina, dotace

5.5. 2015: 11 – 13.30 hod, atrium FSS MU, Joštova 10, Brno
-předsedal: Leoš Fučík
-přítomno: Zdena Michálková, Olga Hubíková, Milena Němcová, Dagmar Švédová, Jana Janderová
-program: organizace konference, ladění stanov a otázka členství, prezentace zápisů Unie pečujících

Duben 2015: atrium FSS
Příprava konference Kláry pomáhá

Únor březen 2015: atrium FSS
Příprava na založení Unie pečujících

zpět