Vážení přátelé,


NRZP v „Informaci č. 81 - 2015 (Problémy s valorizací PnP)“ na webu NRZP dne 5. 10. 2015 a v příspěvku na svém soukromém profilu na FB také pan Václav Krása, předseda NRZP ČR uvádí, že “Podle informací, které byly zveřejněny v médiích, neschválila vláda na svém jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2016 navýšení prostředků kapitoly MPSV ČR o 1 mld. Kč určených na zvýšení příspěvku na péči pro závislé osoby. Následně prohlásila paní ministryně Michaela Marksová, že stáhne projednávání novely zákona o sociálních službách, který kodifikuje zvýšení příspěvku na péči...“

Unie pečujících z.s. se proto obrací touto „Otevřenou výzvou“ na vás všechny s naléhavým apelem ke zvážení zahájení jednání o možnostech navázání spolupráce.

Unie pečujících eviduje v posledních dnech mimořádné množství podnětů a dotazů z okruhu kmenových členů, členů RSM (Registrovaní Sociálními Médii), sympatizantů, organizací i komerčních subjektů, které nás žádají, aby Unie k otázce zaujala stanovisko a to nejlépe v koordinaci s ostatními organizacemi, jichž se tento problém týká.

Unie pečujících vychází z toho, že:

   1. statistiky MPSV a ČSÚ shodně evidují průměrný počet osob, posouzených jako závislých na péči      jiné osoby v I. – IV. stupni závislosti v počtu 320 tis., (+/-5%). Unie pečujících z toho vyvozuje, že    přinejmenším stejný počet osob tedy poskytuje péči v pozici neformálních pečujících; přičemž je si      Unie vědoma toho, že ne všechny osoby pobírající PnP jsou v domácí péči, řada z těchto osob je          částečně v péči pobytové, někteří jsou v kombinované péči pobytové/domácí a někteří v pobytové      péči výlučné;

   2. při dosavadních jednáních s dotčenými rezorty těchto 300-330 tisíc pečujících nebylo adekvátně
   zastoupeno a nemělo možnost se k tématům dostatečně vyjádřit. Unie si klade mj. za cíl tento stav    změnit;

   3. v mnoha případech je PnP jediným nebo nejvýznamnějším zdrojem příjmů pečujících, většinou        žen a velmi často žen samoživitelek a zásadně ovlivňuje kvalitu života pečovaných i těch, kdo péči      poskytují. Přestože tedy Unie pečujících prosazuje především zájmy pečujících osob, uvědomujeme    si, že není vhodné ani možné tyto zájmy oddělit od zájmů příjemců příspěvku.

Vzhledem k tomu, že Unie pečujících svým charakterem (není tvořena především postiženými osobami, byť má také členy OZP – kteří jsou zároveň osobami pečujícími) nesplňuje podmínky pro členství v NRZP ČR, obracíme se na vás touto cestou s návrhem začít hledat společná konstruktivní řešení.

Domníváme se, že prvním krokem by mohlo být koncipování a vydání společného prohlášení ve formě
Otevřeného dopisu určeného vládě ČR, Parlamentu ČR a celé veřejnosti. Na znění takového dopisu jsme přiraveni plně spolupracovat.

Vyzýváme také tímto naše členy a podporovatele k jeho dalšímu sdílení a komentování na webových stránkách a informačních místech a kanálech Unie pečujících na sociálních sítích (FB, Twitter, LinkedIn).

S pozdravem

Unie pečujících z. s.

Leoš Fučík                              ing. Zdeňka Michálková                        Mgr. Olga Hubíková
předseda představenstva          statutární místopředsedkyně                  členka představenstva
________________________________________________________________________________
Unie pečujících z. s. IĆ: 04157575 sídlo: 634 00 Brno – Nový Lískovec; spolek zapsaný ve 
spolkovém vedeném u Kraj. soudu v Brně v oddílu L, vložka č. 20620; 
POŠTOVNÍ ADRESA: Kartouzská 587/14  612 00  Brno
                                                                                                                      str. 1/1

                                                                                                                                        zpět