Dipl.-Pol. Jana Maláčová

ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí

V Praze dne 6.11. 2015
Č.J.: 2015/6479-211/1

Vážený pane magistře,

    reaguji na Váš email ze dne 27 října 2015, v jehož příloze jste nám zaslal prohlášení na podporu pečujících osob, které bylo přijato na konferenci "Podpora pečujících osob" v Olomouci dne 14. listopadu 2015.

    Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje složitou situaci rodin, které se rozhodnou setrvat doma a pečovat o své blízké. Problematikou pečujících osob se na ministerstvu rovněž intenzivně zabývá Pracovní skupina péče o seniory, činná pod Odbornou komisí pro rodinnou politiku. Jedním z konkrétních výstupů této pracovní skupiny je zajistit nárok na volno pro pečující osobu a její zabezpečení příjmem v situaci, kdy dojde u někoho z okruhu blízké rodiny k náhlému a závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžaduje přítomnost pečující osoby.
Uvědomujeme si, že toto je jen částečné řešení problému, volno na péči je zde uvažováno v souvislosti s překlenutím krize, tj. po dobu, kdy náhle není zajištěna jiná forma pomoci osobě závislé, která je propuštěna do domácího ošetřování poskytovatelem zdravotních služeb. Dále zde zůstává část pečujících osob, které se vzdají své profesní kariéry a starají se dlouhodobě o své blízké.

    V současné době končí realizace projektu Fondu dalšího vzdělávání (příspěvková organizace Ministerstva práce a siciálních věcí) "Podpora neformálních pečovatelů". Hlavním cílem projektu je prostřednictvím výstupů z komplexních analýz a studií navrhnout systematickou podporu významné skupiny pečujících osob, která povede ke zlepšení kvality jejich života a usnadní návrat na trh práce. Některé z těchto výstupů jsou zapracovány do návrhu Národní strategie rozvoje sociáloních služeb na roky 2016 až 2025, který obsahuje tyto specifické cíle:
Zvýšit sociálně-finanční zabezpečení pečujících osob
Zvýšit podporu pečujících osob prostřednictvím sociálních a zdravotnických služeb
Zlepšit informovanost a vzdělávání pečujících osob, opečovávaných osob a veřejnosti
Zvýšit podporu neformálních pečovatelů ze strany veřejné správy.
Návrh zatím není konečný, znění cílů se ještě mohou změnit, ale je jisté, že tato oblast v Národní strategii bude.

    Do novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která by měla být účinná od 1. 1. 2017, se zvažuje dolnění cílové skupiny sociálních služeb "neformální pečovatelé", dále se zvažuje úprava znění některých druhů sociálních služeb ve prospěch neformálních pečujících.


S pozdravem                                   Jana Maláčová

Vážený pan
Mgr. Milan Langer
předseda
NRZP Olomouckého kraje
Slovenská 5
772 00 Olomouc
e-mail: olomouc@nrzp.cz
MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, 128 01
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, tel.: +420 221 922 107
e-mail: erika.tousova@mpsv.cz
www.mpsv.cz

zpět