Kdo je pečující?

Skupina pečujících osob je průnikem množin rodinní příslušníci a jiné osoby, a právě jen ti, kteří vyhovují všem těmto kritériím:

  •  pečují o osobu se zdravotním postižením nezištně, tedy ne profesionálně za peníze – výjimku tvoří profesionální náhradní rodinná péče;  
  •  pečují se zájmem, pozitivním vztahem, láskou;
  •  přijali či přebírají zodpovědnost za osobu se zdravotním postižením (k níž se sami rozhodli), jsou tedy starší 18 let;
  •  organizují pomoc, podporu a služby pro osobu se zdravotním postižením;
  •  sami pomáhají, podporují, přímo pečují (sdílená péče – i jen určitý čas). 

Tato definice vznikla v pracovní skupině Pečujících osob v rámci projektu Transformace sociálních služeb. 

 

Jednoduše řečeno:

 Pečující je ten, kdo se stará o svého nemocného blízkého ( dítě, 
 manžela,manželku, druha, družku, rodiče, sourozence,.. ) a to 24 hod 
 denně, ale i několik hodin týdně, např. při svém zaměstnání. Pečující 
 pomáhá potřebnému při jakýchkoliv činnostech, které sám nezvládne. 
 Nezáleží přitom, zda potřebný pobírá příspěvek na péči. Jediné 
 kritérium je to, že pomoc potřebuje.

Buď se stará přímo, tedy přímo péči poskytuje nebo 
je jeho péče nepřímá, např. péči zajišťuje přes organizaci ( Liga vozíčkářů, Charita, Pečovatelská služba,….)

 

                                  

 

 

                     

zpět