Jednání, kterých se Unie pečujících zúčastnila:

21. 11. 2017:
setkání platformy MPSV

15. 11. 2017:
jednání pracovní skupiny MMB

30. 10. 2017:
jednání pracovní skupiny MMB

12. 10. 2017:
schůzka s paní Danou Žižkovskou z MPSV:
informace o Unii pečujících a jejím směřování, účast v platformě.

1.9. 2017:
Jednání na úřade v Bystřici nad Pernštejnem:
nastolení možné spolupráce, domluveno pořádání konference v únoru 2018.

25.7. 2017:
Jednání na ÚMČ Brno - sever.
Tématem bylo pravidelné přispívání Unií pečujících do měsíčníku Severník.
Přítomni:
Zdeňka Michálková UP, Mgr. Jan Priessnitz referent rodinné politiky pro Brno - sever.

3.5. 2017: prostory Českého svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) v Brně
9 - 11 hod:
Schůzka zástupců SP ČR a Unie pečujících. Schůzka byla iniciována ze strany SP ČR. Za SP ČR se schůzky zúčastnili Richard Koubek, regionální manažer pro Olomoucký, Zlínský a Pardubický kraj a Kateřina Budínková, regionální manažerka pro JMK a kraj Vysočina. Za Unii pečujících jednaly  předsedkyně UP  Zdeňka Michálková a členka Olga Hubíková. Předmětem jednání byla podpora dlouhodobě pečujících na pracovištích a vhodná konkrétní opatření ze strany zaměstnavatelů směřující k zlepšení skloubení zaměstnání a péče. 
Zástupkyně Unie pečujících  upozornily také na  nutnost  výrazných systémových změn v této oblasti, bez nichž nemusejí být dílčí kroky a pokusy ze strany  jednotlivých zaměstnavatelů  o podporu dlouhodobě pečujících zaměstnanců dostatečně účinné  či dokonce v praxi  proveditelné.

18.10.2016:
Café Práh 16.30 - 19 hod.
Přítomni: Zdeňka Michálková, Jana Janderová, Jiří Muladi
Program: článek pro časopis Vozka

11.2. 2016: účast na 7. snídani neziskovek ze sociální oblasti.
Neformální setkání se uskutečnilo od 8.15 hod v Park Lane Café na Lužánecké ulici. Setkání organizuje Bára Uhlířová ze SPMP a Vlaďka Kršková z Rytmusu. Sešli se zde zástupci neziskovek z Jihomoravského kraje a živě se diskutovalo o nevyhovujícím dotačním programu Jihomoravského kraje. Byla kritizována jeho nepřehlednost, nepřesnost, neodbornost. Zástupci neziskovek přiznávali, že jim nyní v systému chybí 20-30% dotací. Je rozhodnuto vyvolat další jednání s Jihomoravským krajem.
Setkání se za Unii pečujících zúčastnila Jana Janderová.


8.2. 2016: Jednání s Ing. Němejcovou na městské části Brno-sever o trvalém umístění výstavních panelů Unie pečujících v prostorách polikliniky Lesná Halasovo nám. Budou se zde prezentovat neziskové a jiné organizace, které působí nejen na Brně-sever.

14.12. 2015: ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ PEČUJÍCÍCH U ELIŠKY WAGNEROVÉ
Jsme poctěni oznámit, že JUDr. Eliška Wagnerová pozvala pečující a jejich Unii na pondělí po 3. Adventní neděli do své senátorské kanceláře v Brně.
V 17 hodin se tedy uskutečnilo v nejvyšším patře Paláce Morava pokojné zamýšlení pečujících a jejich Unie s paní senátorkou nad tématem „CO JSME DALI SPOLEČNOSTI V ROCE 2015 A NAŠE OČEKÁVÁNÍ V ROCE 2016“.
Setkání se zúčastnili: za Unii pečujících Leoš Fučík, Olga Hubíková, Jana Janderová, Marie Čalkovská, Světlana Hrbková, Denisa Klimešová vítězka fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, za Klára pomáhá Zdena Michálková a za Modrou berušku Eva Honková.
Atmosféra byla velmi příjemná, i když témata , o kterých se hovořilo, byla závažná. 
Pečující se s paní senátorkou podělili o svoje obavy z budoucnosti své i svých blízkých, o nedostatcích našeho sociálního systému a společně jsme se pokusili hledat cesty nápravy. Snad tedy rok 2016 přinese do životra pečujících některé pozitivní změny.

30.11. 2015: Jednání s MUDr. Proskovou vedoucí odboru zdraví Magistrátu města Brna. Představení Unie pečujících, problematika respitní péče, informovanosti pečujících, koordinátor podpory, akutní lůžka. Další spolupráce do budoucna v sociální oblasti.
Zúčastnili se: Leoš Fučík. Zdena Michálková, Jana Janderová, Marie Čalkovská.

 

24.11. 2015: Jednání s ing. Celým:  ocenil náš přístup k tématu a naše priority - důraz na rodinu, rozvoj respitní péče, spolupráci s církvemi a jejich charitou, dohodl naše vystoupení v RTV Proglas.
Zúčastnil se Leoš Fučík.

23.11. 2015:  Jednání u Mgr. Sekaniny:  seznámení s organizacemi a posláním Kláry pomáhá a Unie pečujících. Podpora pečujících členů rodin jejich nejbližším je jedním z nejzákladnějších faktorů setrvání osob se zdravotním postižením v přirozeném prostředí. Trvá-li léta, je na druhé straně také vzhledem k postoji společnosti k pečujícím osobám, prvkem, ohrožujícím její stabilitu i samotnou existenci.
Je zapotřebí pamatovat na odlehčovací služby.
Mgr. Sekanina se zajímal oč Unie pečujících usiluje, co chce dokázat.
Zúčastnili se: Leoš Fučík, Dagmar Švédová.

13.11. 2015: Jednání v Domě dětí a mládeže Lužánky s pí. Herzánovou ohledně umístění výstavy fotografií v prostorách Lužánek.
Přítomna Jana Janderová.

11.11. 2015: Jednání v sídle Ligy vozíčkářů o spolupráci Ligy s Unií pečujících.
Rozhovor pro časopis Vozíčkář.
Přítomen Leoš Fučík.

27.10. 2015: Jednání na Masarykově onkologickém ústavu s PhDr. Joukalovou ohledně uspořádání výstavy fotografií v prostorách ústavu.
Přítomni: Leoš Fučík, Jana Janderová

20.10. 2015: Jednání na SŠ F.D. Roosevelta se zástupcem ředitele Ing. Konvalinkou ohledně pomoci a podpory na vernisáži fotosoutěže.
Přítomni: Leoš Fučík, Jana Janderová

16.10. 2015: Jednání na Magistrátu Brno-sever s místostarostou pro sociální věci Mgr. Hladíkem ohledně uspořádání výstavy na poliklinice Lesná.
Přítomna Jana Janderová

14.10. 2015: Jednání v divadle Barka ohledně uspořádání výstavy fotografií v prostorách divadla.
Přítomni: Leoš Fučík, Jana Janderová

9.10. 2015: Jednání v Café Práh ohledně uspořádání vernisáže Dobré světlo
Přítomni: Leoš Fučík, Jana Janderová

4.8. 2015: Jednání se členy poroty fotosoutěže:
Místo konání: Rotor bar v 10 hod.
Organizace fotosoutěže, plánování systému hodnocení, vernisáže výstavy.
Přítomni: Leoš Fučík, Jana Janderová, porotkyně Alice Prokopová a Eliška Vorlová.

2.7. 2015: Snídaně s Bárou Uhlířovou:
Jednalo se o spolupráci Unie pečujících se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením. Podávaly se kozí sýry v zahrádkářské kolonii Malina a ohnivě se debatovalo. 

12.6. 2015: jednání s panem Šlapalem.
Přítomni: Dagmar Švédová, Leoš Fučík, Olga Hubíková, Milena Němcová, Zdena Michálková.

10.6. 2015: společná porada se sdružením Klára pomáhá v Útěchově
-předsedala: Dagmar Švédová předsedkyně Kláry
-přítomni: členové předsednictva Klára pomáhá, další řadoví členové, za Unii pečujících Leoš Fučík, Zdena Michálková, Jana Janderová
-společný program: hodnocení konference Kláry ze 3.6. 2015, distribuce letáků Kláry a Upeč, návrh vyhlášení fotosoutěže Dobré světlo pečujícím

11.5. 2015: jednání s nám. pí. Marksové.
Přítomni: Milena Němcová, Zdena Michálková, Leoš Fučík, Olga Hubíková.

25.3. 2015: Jednání s p. Šlapalem
Zúčastnila se Dagmar Švédová

18.2. 2015: jednání na MMB s p. Foltýnem , s p. Janíkem. Později i s p. Šlapalem. Zúčastnili se: Dagmar Švédová, Milena Němcová, Olga Hubíková

28. 1. 2015: jednání s p. Holanem na MMB
Zúčastnila se Dagmar Švédová.

26.1. 2015: jednání na ÚP
Zúčastnily se Dagmar Švédová, Zdena Michálková


zpět