Fotosoutěž                         podporuje Jihomoravský kraj             

DOBRÉ SVĚTLO PEČUJÍCÍM, MY ŽIJEME!

23. 11. 2017 se v Café Práh ve Vaňkovce v Brně uskutečnila vernisáž 3. ročníku fotosoutěže
Dobré světlo pečujícím, my žijeme!

Na vernisáži vystoupila Hanka Ulrychová, studenti uměleckého gymnázia Pavla Křížkovského a skupina handicapovaných tanečníků Proty Boty.
Vernisáž uváděl Lukáš Karnet.

Smyslem fotosoutěže je zviditelnit problematiku pečujících, jejich každodenní život při péči, ale i jejich soukromý život, koníčky, trávení volného času a přiblížit tak laické veřejnosti všechny podoby péče o handicapované, nemocné a seniory.

Přihlášením fotografií do soutěže dává soutěžící svolení k uveřejnění fotografií. Fotografie se stávají majetkem Unie pečujících z.s., která je využije k prezentaci problematiky pečujících v rámci své činnosti.

Z vítězných a vybraných fotografií opět vznikla putovní výstava Dobrého světla, která bude prezentována během roku 2018 na různých místech České republiky.

V měsíci listopadu a prosinci 2017 je možné zhlédnout putovní výstavu v prostorách bezbariérového divadla Barka v Brně.

Vítězné fotografie pro rok 2017-18:

 

 

 

 

  Vítězná fotografie pro rok 2016-17:

    Vítězná fotografie Dobrého světla pro rok 2015-16:

          Hledejme společně cesty k podpoře pečujících!

Fotografie z fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme!
i fotografie z vernisáže budou ke zhlédnutí na stránce Fotogalerie akcí.