Unie pečujících z. s.

IČ: 04157575
nejsme plátcem DPH
sídlo: Brno
zaps. ve spolkovém rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně
v oddílu L, vložka č. 20620
POŠTOVNÍ ADRESA:
Klecandova 24
613 00 Brno 

Statutární orgán: představenstvo spolku


Ing. Zdeňka Michálková 
statutární předsedkyně
zdenka.michalkova@uniepecujicich.cz
tel: +420 733 678 890

Má dlouholetou zkušenost s péčí o rodinného příslušníka. Má ráda přírodu, dobré knihy a ráda pomáhá druhým. Vystudovala ekonomii a sociální práci. Vnímá nelehké  postavení pečujících i nutnost změny. a proto se rozhodla vstoupit do Unie pečujících.
Život je krátký, a proto ho musíme udělat krásným sobě i druhým.


Zdena Černá
statutární místopředsedkyně
zdena.cerna@uniepecujicich.cz

Pečuje poměrně krátkou dobu o partnera a v Unii pečujících se angažuje zejména proto, že si sama na sobě ověřila jak obtížně se pečující dostávají k potřebným informacím a jak nezbytná je podpora pečujícím. Věří, že situaci pečujících je možné zlepšit především tím, že se změní jejich postavení ve společnosti.
Když nezačneš, nikdy to také nedokončíš!


Marie Čalkovská
člen představenstva
marie.calkovska@uniepecujicich.cz

Pečuje již téměř 20 let o těžce zdravotně postiženého syna na vozíku. Po celou tuto dobu se snaží, aby syn mohl kvalitně studovat, sportovat a žít běžným životem, jako každý jiný chlapec jeho věku. Mnohokrát si ověřila, že chceme-li něčeho dosáhnout, nesmíme se vzdávat a je třeba to zkoušet stále znovu. Svoje aktivní působení v Unii pečujících vnímá tak, že pomáhá nejen sobě a synovi, ale i všem současným i budoucím pečujícím. Marie je velká bojovnice.
Co Tě nezabije, to Tě posílí!