Unie pečujících z. s.

IČ: 04157575
nejsme plátcem DPH
sídlo: Brno
zaps. ve spolkovém rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně
v oddílu L, vložka č. 20620
POŠTOVNÍ ADRESA:
Klecandova 24
613 00 Brno 

Statutární orgán: představenstvo spolku


Ing. Zdeňka Michálková 
statutární předsedkyně
zdenka.michalkova@uniepecujicich.cz
tel: +420 733 678 890

Má dlouholetou zkušenost s péčí o rodinného příslušníka. Má ráda přírodu, dobré knihy a ráda pomáhá druhým. Vystudovala ekonomii a sociální práci. Vnímá nelehké  postavení pečujících i nutnost změny. a proto se rozhodla vstoupit do Unie pečujících.
Život je krátký, a proto ho musíme udělat krásným sobě i druhým.


Jana Janderová
statutární místopředsedkyně
jana.janderova@uniepecujicich.cz

Pečuje dlouhá léta o syna a má zkušenosti i s péčí o seniora. Její původní profese je fyzioterapie. Domnívá se, že snahy o změny v postavení pečujícího musejí vzejít právě od pečujících. Smysl práce v Unii pečujících vidí v tom, že právě nyní máme  možnost měnit podmínky péče pro budoucí generace pečujících.
Život je o rovnováze: co dobrého předám, to se mi vrátí.


Zdena Černá
členka představenstva
zdena.cerna@uniepecujicich.cz

Pečuje poměrně krátkou dobu o partnera a v Unii pečujících se angažuje zejména proto, že si sama na sobě ověřila jak obtížně se pečující dostávají k potřebným informacím a jak nezbytná je podpora pečujícím. Věří, že situaci pečujících je možné zlepšit především tím, že se změní jejich postavení ve společnosti.
Když nezačneš, nikdy to také nedokončíš!Dagmar Šlégrová
revizorka
revizor@uniepecujicich.cz

Předsedkyně organizace Klára pomáhá z.s. - pomoc pečujícím a pozůstalým.
Má smysl pro humor, ráda se směje a vykonává smysluplnou práci. Ráda pomáhá druhým. Je vystudovaná zdravotní sestra, také arteterapeutka a odborná poradkyně pro pozůstalé.
Její osobní životní zkoušky ji vedou k poznání, že život je krásný.