Činnost Unie pečujících 2019

 • proběhla jednání na všech úrovních státní správy a samosprávy

  • města a obce – Zdeněk Choura

  • kraje – Zlínský Zdeňka Černá, JMK Zdeňka Michálková, Praha Zdeňka Michálková

  • ČR – Zdeňka Michálková

  • jednání se senátory – Zdeňka Černá, Zdeňka Michálková

 • máme zastoupení v pracovních skupinách (MPSV, MZ, Magistrát města Brna) – Zdeňka Michálková

  • proběhly přednášky na konferencích, kulatých stolech (Senát, JMK, MPSV – oblast stárnutí pro JMK,…) – Zdeňka Michálková

  • proběhly přednášky a semináře pro pečující – Zdeňka Michálková, Zdeněk Choura

  • pořádáme konference a odborné semináře pro pečující a odbornou veřejnost po městech ČR – Zdeňka Michálková, Zdeňka Černá, Zdeněk Choura

  • účastníme se konferencí a seminářů s tematikou týkající se péče a pečujících

  • probíhají setkání pracovní skupiny ve Zlíně – vede Zdeňka Černá

  • probíhají svépomocná setkání pečujících a tematická setkání pečujích v Brně – vede Marie Čalkovská a Zdeňka Michálková

  • vystoupení v ČRo – Zdeňka Michálková

  • putuje výstava fotosoutěže „Světlo pečujícím – my žijeme“ – vystavují se fotografie ze všech třech ročníků – zajišťuje Marie Čalkovská

  podrobnější informace o činnosti za rok 2019 budou uvedeny v Závěrečné zprávě (na webu bude do konce května 2019)


  Činnost Unie pečujících 2018

  • proběhla jednání na všech úrovních státní správy a samosprávy

  • města a obce -Zdeněk Choura

  • kraje - Zlínský Zdeňka Černá, JMK Zdeňka Michálková, Praha Zdeňka Michálková

  • ČR - Zdeňka Michálková - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Ministerstvo financí (MF)

  • jednání se senátory – Zdeňka Černá

  • máme zastoupení v pracovních skupinách (MPSV, Fond dalšího vzdělávání při MPSV, MZ, Magistrát města Brna) – Zdeňka Michálková

  • proběhly přednášky na konferencích, kulatých stolech (Senát, JMK, MPSV – oblast stárnutí pro JMK,…) – Zdeňka Michálková

  • proběhly přednášky a semináře pro pečující a školy – Zdeňka Michálková

  • pořádáme konference a odborné semináře pro pečující a odbornou veřejnost po městech ČR – Zdeňka Michálková, Zdeňka Černá, Zdeněk Choura

  • účastníme se konferencí a seminářů s tematikou týkající se péče a pečujících

  • probíhají setkání pracovní skupiny ve Zlíně – vede Zdeňka Černá

  • probíhají svépomocná setkání pečujících v Brně – vede Marie Čalkovská

  • i nadále putuje výstava fotosoutěže „Světlo pečujícím – my žijeme“ – vystavují se fotografie ze všech třech ročníků – zajišťuje Marie Čalkovská

  • bylo otevřeno kontaktní místo v Brně, na tř. kpt. Jaroše 3 (zatím je přístup bariérový, bezbariérové řešení je počítáno od června 2019)

  podrobnější informace o činnosti za rok 2018 budou uvedeny v Závěrečné zprávě (na webu bude do  konce dubna 2019)  V dosavadní činnosti budeme pokračovat i v roce 2019