Činnost Unie pečujících 2018

 • proběhla jednání na všech úrovních státní správy a samosprávy

 • města a obce -Zdeněk Choura

 • kraje - Zlínský Zdeňka Černá, JMK Zdeňka Michálková, Praha Zdeňka Michálková

 • ČR - Zdeňka Michálková - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Ministerstvo financí (MF)

 • jednání se senátory – Zdeňka Černá

 • máme zastoupení v pracovních skupinách (MPSV, Fond dalšího vzdělávání při MPSV, MZ, Magistrát města Brna) – Zdeňka Michálková

 • proběhly přednášky na konferencích, kulatých stolech (Senát, JMK, MPSV – oblast stárnutí pro JMK,…) – Zdeňka Michálková

 • proběhly přednášky a semináře pro pečující a školy – Zdeňka Michálková

 • pořádáme konference a odborné semináře pro pečující a odbornou veřejnost po městech ČR – Zdeňka Michálková, Zdeňka Černá, Zdeněk Choura

 • účastníme se konferencí a seminářů s tematikou týkající se péče a pečujících

 • probíhají setkání pracovní skupiny ve Zlíně – vede Zdeňka Černá

 • probíhají svépomocná setkání pečujících v Brně – vede Marie Čalkovská

 • i nadále putuje výstava fotosoutěže „Světlo pečujícím – my žijeme“ – vystavují se fotografie ze všech třech ročníků – zajišťuje Marie Čalkovská

 • bylo otevřeno kontaktní místo v Brně, na tř. kpt. Jaroše 3 (zatím je přístup bariérový, bezbariérové řešení je počítáno od června 2019)

podrobnější informace o činnosti za rok 2018 budou uvedeny v Závěrečné zprávě (na webu bude do  konce dubna 2019)V dosavadní činnosti budeme pokračovat i v roce 2019