UNIE PEČUJÍCÍCH

     Brno logo podporuje Jihomoravský kraj a Statutární město Brno

 

Memoranda

Unie pečujících vznikla jako odpověď na obtížnou situaci,      v níž se ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí. Bez rodinné péče by se systém sociální péče v ČR neobešel.                                                              

 

 Unie pečujících z.s. je otevřená komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. Byla založena samotnými pečujícími, lidmi, kteří chtějí a potřebují změnu.

Akutní nouzová pomoc pro pečující zasažené extrémním počasím:
Petra Hejdová tel. 775 769 706
Zdeněk Choura 731 150 949

Aktuálně:

24.9.2021
29.9.2021.jpg
7.10.2021.jpg
5.10.2021.jpg

17.9.2021
3D_pero_28._9._2021.jpg

17.9.2021
Rubin_zari_c.jpg

27.8.2021
Setkání_pečujících_7.9.2021.jpg
32.SETKANI_PEČ_2.9.2021.jpg

25.8.2021

23.6.2021
Pozvanka29.6. Tvoření dle výběru


22.6.2021

26.5.2021
Tématické setkání pečujících židlochovice 1.6Setkání židlochovice 1.6.


24.5.2021

18.5.2021
Setkání_pečujících_30.__20.5.2021.jpg
10.5.2021
info
3.5.2021

Možnost registrovat se podle kódu pro skupiny chronických pacientů byla prodloužena z 30. 4. 2021 do 15. 5. 2021. Do tohoto data se mohou registrovat k očkování na očkovacím místě obě skupiny chronických pacientů.  

Od 3. května do 15. června 2021 se k očkování proti covid-19 budou moci přes centrální rezervační systém registrovat osoby pečující – osoby, které jsou vedeny v systému Úřadu práce ČR, jako osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. 

Tyto osoby se musí osobně s dokladem totožnosti dostavit na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba u příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti. Kontaktní pracoviště vydá osobě pečující unikátní kód, který platí do 15. června, a písemné potvrzení. 

Následně se osoba zaregistruje pomocí obdrženého unikátního kódu přes centrální rezervační systém na stránce crs.mzcr. 


28.4.2021
dne 23. 4. 2021 byla ve sbírce zákonů publikována novela krizového ošetřovného, která kromě zvýšení vypláceného ošetřovného přináší i rozšíření okruhu případů (děti starší 10 let), kdy lze dávku poskytovat. Více informací uvádí tisková zpráva ČSSZ.
28.4.2021
Česká  alzheimerovská společnost pořádá kurz pro pečující.  Během kurzu zkušení lektoři nabídnou základní znalosti a dovednosti, které péči o člověka s demencí v domácím prostředí usnadní. Seznámíte se s tématy jako Úvod do problematiky demence, Zdroje pomoci, Komunikace s lidmi s demencí, Denní aktivity s lidmi s demencí, Inkontinence a mikční režim, Úpravy domácího prostředí, Význam výživy při péči o člověka s demencí, Domácí péče o člověka s demencí očima rodinného pečujícího a v neposlední řadě i Jak pečovat o sebe.

Vzhledem k současné situaci bude kurz probíhat online na platformě Teams formou dvouhodinových přednášek vždy dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek od 17:30 do 19:00. První přednáška proběhne v úterý 11. května a poslední ve čtvrtek 3. června. Přihlásit se můžete na celý kurz nebo jen na vybrané přednášky (viz podrobný program kurzu). Podrobný program, více informací o ceně kurzu a způsobu přihlašování naleznete na: http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/kurz-pro-rodinne-pecujici/

27.4.2021
 V soboru 24. 4. proběhla celostátní potravinová sbírka. Účastnili jsme se i my – v Bille v Brně Líšni probíhala sbírka pro pečující. Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali při přebírání potravin i při distribuci pečujícím.
Fotografie z akce po kliknutí zde.


27.4.2021
Dne 25.4.2021 ve 12h proběhlo v Brně u Vaňkovky k předání  šeku pro Unii pečujících v hodnotě 85.000,-Kč 
Charitativní akce proběhla na platformě TWITCH s tvůrci Andůllie a JoranTheViking.
Děkujeme Všem dárcům i tvůrcům! 29.3.2021
Ministerstvo zdravotnictví České Republiky vydalo dokument týkající se očkování osob s chronickým onemocněním, jež stanovuje kdo patří do ohrožené skupiny a má tedy nárok na přednostní očkování. Dokument si můžete prohlédnout zde: Očkování osob s chronickým onemocněním

29.3.2021
ssp-online-pozvanka_c.png

callcentrum-01.jpg


5.3.2021

Užitečné informace:

Očkování 70+ a dalších skupin: Doporučujeme:
Oslovit příslušného praktického lékaře a pokud očkuje, domluvit se s ním. Do systému pak zadává on. Nelze se však zaregistrovat do systému 
pak se nechat očkovat praktickým lékařem. Osoby chronicky nemocné nebo pečující o osobu blízkou se mohou spojit taktéž s praktickým lékařem a ten posoudí vhodnost očkování a naočkuje.

 

Další užitečné soubory ke stažení (tiskové zprávy):

MPSV: Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021

ČSSZ: Nemáte dostatek peněz na nákup respirátorů, můžete požádat na Úřadu práce o MOP COVID-19... Starší příspěvky zobrazíte kliknutím zde

 

Proč vznikla Unie pečujících?

Myšlenka obhajoby postavení a vlastních zájmů pečujících osob je v České republice tak nová a nezvyklá, že je někdy špatně pochopitelná nejen pro osoby se zdravotním postižením, tedy ty, o které je pečováno, ale i pro pečující samotné.

Stává se, že dochází k nedorozumění a Unii pečujících je vyčítáno, že ji vůbec nezajímají lidé s postižením. Někteří se mylně domnívají, že Unie pečujících je databáze pečujících, ze které si mohou zdravotně postižení vybírat asistenta. Rádi bychom v této stati vysvětlili vznik a poslání Unie pečujících.

V České republice existují desítky organizací, které spojují jak občany s postižením konkrétním onemocněním, tak sekundárně jejich pečující. Vždy ale v těchto spolcích jde o zviditelnění problematiky lidí s konkrétní diagnózou a o zlepšení situace nemocných. Tyto organizace buď řeší situaci svých pečujících jen okrajově nebo ji neřeší vůbec.

Z tohoto důvodu se rozhodli sami pečující založit organizaci, která bude sdružovat ty, kteří pečují bez rozdílu diagnózy opečovávaného. Vznikl tady tedy spolek, který spojuje v rámci celé České republiky pečující napříč spektrem péče.

Není pravda, že se Unie pečujících nezajímá o občany s postižením. Již sám fakt, že se rozhodli tito lidé dlouhodobě pečovat, je tím nejsilnějším argumentem. Unie pečujících si však klade za cíl změnit postavení pečujících v rámci naší legislativy. Ochrana, posílení práv a zlepšení situace pečujících je také zájmem příjemců péče. Méně uštvaný, klidnější, finančně lépe zajištěný pečující skýtá naději pohodovější péče, která je také prevencí rizika náhlého ukončení péče z důvodu vyčerpání pečující osoby.
Změnám v postavení občanů s postižením se věnují jiné organizace, dělají to již léta a je jich dostatek. Zatímco situací pečujících se dosud vážně a systematicky nikdo nezabýval.

Domníváme se, že změny v postavení pečujících nepotřebují jen sami pečující, ale celá naše společnost. Občané z řad laické veřejnosti, kteří nikdy dlouhodobě nepečovali, většinou vůbec nechápou, kdo to dlouhodobě pečující je. Někteří si myslí, že se jedná o matku na mateřské dovolené. Jiní se domnívají, že jsou dlouhodobě pečující za tuto péči velmi dobře placeni, že to dělají pro peníze, které zneužívají a jiní Vám řeknou, že se pro péči rozhodli pečující sami, tak co vlastně chtějí.
Podle našeho názoru, je nutné veřejnosti problematiku pečujících vysvětlovat, aby se změnilo myšlení a nahlížení lidí na pečující osoby a jejich význam pro společnost.

Unie pečujících si za svoji krátkou existenci potvrdila, že úkol, který si uložila, je velmi náročný, zdlouhavý a  cesta k cíli bude trnitá. Budeme postupovat malými krůčky, ale rozhodně se nevzdáme. Každý člověk, a více pak ženy, ve svém životě pravděpodobně někdy pečoval, pečuje nebo pečovat bude.

V tuto chvíli jdeme cestou osvěty, abychom zviditelnili samotného pečujícího: šíříme letáky, fotografie, pořádáme výstavy, semináře, konference, účastníme se jednání a diskuzí. Sledujeme dění na politické scéně, které se pečujících týká a snažíme se situaci komentovat a vyjadřovat veřejně svoje názory. Unie pečujících posiluje členskou základnu, aby získala silný mandát pro naplňování cílů, vedoucích ke změně postavení pečujících osob ve společnosti.

 

Naše motto:     Unie pečujících – hlas pečujících.
                     Pomozte hlasu zesílit – přidejte se k nám.
 

 

Tým Unie pečujících.