UNIE PEČUJÍCÍCH   

 

 Unie pečujících vznikla jako odpověď na obtížnou situaci,      v níž se ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí. Bez rodinné péče by se systém sociální péče v ČR neobešel.                                                              

 

 Unie pečujících z.s. je otevřená komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. Byla založena samotnými pečujícími, lidmi, kteří chtějí a potřebují změnu. počítadlo.abz.cz

 

 

                                       Aktuálně: 


Unie pečujících se rozhodla prodloužit zasílání soutěžních fotografií do fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme!
Do 30.9. 2016 včetně je tedy stále možnost přihlásit do fotosoutěže snímky s tématikou péče a to e-mailem na adresu:
jana.janderova@uniepecujicich.czOznámení o konání konference na téma

                          TÍŽE PÉČE

Konferenci pořádá Unie pečujících tentokrát v kraji Zlínském a to přímo ve městě Zlíně.

Uskuteční se dne 24.10.2016 (pondělí) v prostorách zasedacího sálu Zastupitelstva Zlínského kraje v 16. podlaží Baťova mrakodrapu (budova 21).

Program:

9:30 – 10:00 registrace účastníků

10:00 – 11:30 první blok

11:30 – 12:30 přestávka na oběd a k rozhovoru

12:30 – 15:30 druhý blok

15:30 – 16:00 diskuse a závěr

Pokud se chcete aktivně zúčastnit svým příspěvkem, pak se do 25.8.2016 přihlaste s krátkým obsahem příspěvku na mailové adrese zdena.cerna@uniepecujicich.cz . Do 31.8.2016 dostanete vyrozumění o dalších podrobnostech vztahujících se k průběhu konference. Délka příspěvku je omezena limitem 10 minut maximálně. Na dodržování časového limitu bude dohlíženo.

Vzhledem k omezenému počtu míst v sále bude probíhat přihlašování na konferenci. Každý přihlášený účastník (ať už přednášející s vlastním příspěvkem či posluchač) bude vyrozuměn o zaregistrování své účasti a bude mu potvrzeno, že místo má rezervováno.

Přihlášení neodkládejte, po vyčerpání limitu sálu není další možnost si účast zajistit.                                                      

        Dobré světlo pečujícím, my žijeme!


   

Unie pečujících z. s. vyhlašuje 1.5. 2016 druhý ročník fotosoutěže
          Dobré světlo pečujícím, my žijeme!

Témata fotografií s příběhem:

-Pečující v mém okolí

-Život pečujícího očima pečujícího

Smyslem fotosoutěže je zviditelnit problematiku pečujících, jejich každodenní život při péči, ale i jejich soukromý život, koníčky, trávení volného času.

Do soutěže lze přihlásit maximálně 5 fotografií v co nejvyšší kvalitě vhodné pro tisk. K fotografiím je nutné připojit krátký doprovodný text – příběh.

Soutěžní snímky zasílejte do 30.9. 2016 včetně na adresu: jana.janderova@uniepecujicich.cz 

Fotografie bude hodnotit porota sestavená z profesionálních fotografů a zástupců pečujících.

V listopadu se uskuteční vernisáž výstavy se slavnostním vyhlášením výsledků fotosoutěže.  Také druhý ročník soutěže bude pokračovat putovní výstavou vítězných snímků v průběhu roku 2017.   

Proč vznikla Unie pečujících?

Myšlenka obhajoby postavení a vlastních zájmů pečujících osob je v České republice tak nová a nezvyklá, že je někdy špatně pochopitelná nejen pro osoby se zdravotním postižením, tedy ty, o které je pečováno, ale i pro pečující samotné.

Stává se, že dochází k nedorozumění a Unii pečujících je vyčítáno, že ji vůbec nezajímají lidé s postižením. Někteří se mylně domnívají, že Unie pečujících je databáze pečujících, ze které si mohou zdravotně postižení vybírat asistenta. Rádi bychom v této stati vysvětlili vznik a poslání Unie pečujících.

V České republice existují desítky organizací, které spojují jak občany s postižením konkrétním onemocněním, tak sekundárně jejich pečující. Vždy ale v těchto spolcích jde o zviditelnění problematiky lidí s konkrétní diagnózou a o zlepšení situace nemocných. Tyto organizace buď řeší situaci svých pečujících jen okrajově nebo ji neřeší vůbec.

Z tohoto důvodu se rozhodli sami pečující založit organizaci, která bude sdružovat ty, kteří pečují bez rozdílu diagnózy opečovávaného. Vznikl tady tedy spolek, který spojuje v rámci celé České republiky pečující napříč spektrem péče.

Není pravda, že se Unie pečujících nezajímá o občany s postižením. Již sám fakt, že se rozhodli tito lidé dlouhodobě pečovat, je tím nejsilnějším argumentem. Unie pečujících si však klade za cíl změnit postavení pečujících v rámci naší legislativy. Ochrana, posílení práv a zlepšení situace pečujících je také zájmem příjemců péče. Méně uštvaný, klidnější, finančně lépe zajištěný pečující skýtá naději pohodovější péče, která je také prevencí rizika náhlého ukončení péče z důvodu vyčerpání pečující osoby.
Změnám v postavení občanů s postižením se věnují jiné organizace, dělají to již léta a je jich dostatek. Zatímco situací pečujících se dosud vážně a systematicky nikdo nezabýval.

Domníváme se, že změny v postavení pečujících nepotřebují jen sami pečující, ale celá naše společnost. Občané z řad laické veřejnosti, kteří nikdy dlouhodobě nepečovali, většinou vůbec nechápou, kdo to dlouhodobě pečující je. Někteří si myslí, že se jedná o matku na mateřské dovolené. Jiní se domnívají, že jsou dlouhodobě pečující za tuto péči velmi dobře placeni, že to dělají pro peníze, které zneužívají a jiní Vám řeknou, že se pro péči rozhodli pečující sami, tak co vlastně chtějí.
Podle našeho názoru, je nutné veřejnosti problematiku pečujících vysvětlovat, aby se změnilo myšlení a nahlížení lidí na pečující osoby a jejich význam pro společnost.

Unie pečujících si za svoji krátkou existenci potvrdila, že úkol, který si uložila, je velmi náročný, zdlouhavý a  cesta k cíli bude trnitá. Budeme postupovat malými krůčky, ale rozhodně se nevzdáme. Každý člověk, a více pak ženy, ve svém životě pravděpodobně někdy pečoval, pečuje nebo pečovat bude.

V tuto chvíli jdeme cestou osvěty, abychom zviditelnili samotného pečujícího: šíříme letáky, fotografie, pořádáme výstavy, semináře, konference, účastníme se jednání a diskuzí. Sledujeme dění na politické scéně, které se pečujících týká a snažíme se situaci komentovat a vyjadřovat veřejně svoje názory. Unie pečujících posiluje členskou základnu, aby získala silný mandát pro naplňování cílů, vedoucích ke změně postavení pečujících osob ve společnosti.

 

Naše motto:     Unie pečujících – hlas pečujících.
                     Pomozte hlasu zesílit – přidejte se k nám.
 

 

Tým Unie pečujících.