UNIE PEČUJÍCÍCH

     Brno logo podporuje Jihomoravský kraj a Statutární město Brno

 

Memoranda

Unie pečujících vznikla jako odpověď na obtížnou situaci,      v níž se ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí. Bez rodinné péče by se systém sociální péče v ČR neobešel.                                                              

 

 Unie pečujících z.s. je otevřená komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. Byla založena samotnými pečujícími, lidmi, kteří chtějí a potřebují změnu. počítadlo.abz.cz

Aktuálně:

2.12.2020

StanekCislo4.jpg


2.11.2020

 MPSV vydalo Doporučení pro sociální pracovníky krajských a obecních úřadů při podpoře neformálně pečujících v situaci pandemie COVID-19.

Jsou v něm užitečné informace pro pečující o blízkého doma, proto si myslíme, že může být užitečné si dokument projít.
Dokument naleznete zde.


22.10.2020

callcentrum-01.jpg


16.10.2020

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen (pravděpodobně přelom měsíce října a listopadu). Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Nejčastější otázky a odpovědi naleznete zde: Postup při podání žádosti.


16.10.2020

Mimoradne-opatreni-2.jpg


8.10.2020

Tematické_sekání_pečujících_21.10.2020.png8.10.2020

Zidlochovice_t.jpg

Pozor změna: Koná se každé první úterý v měsící (nikoliv druhé jak dříve stálo na letáku). Omlouváme se za překlep.


6.10.2020
Do konce prosince můžete v prostorách Ombudsmana vidět fotovýstavu Unie pečujících  s názvem :
“Dobré světlo pečujícím, my žijeme!” 
Tato výstava ukazuje náročný ale i krásný život neformálních pečujících ❤️
8E1A5625-8ADF-4131-8168-006C7B2088C6.JPG

6.9.2020

Setkání 11.9. zrušeno z důvodu úrazu / nemoci. Děkujeme za pochopení.

26.Setkání_pečujících_11.9.2020.jpg


2.9.2020

Šperky-9-2020.jpg


1.9.2020

Tematické_sekání_pečujících_30.9.2020.jpg


29.6.2020

TSP_7-20-page-001.jpg


29.6.2020

I_pecujici_se_bavi-page-002.jpg


26.5.2020

zastita.jpg


26.5.2020

Informace:

Dnem 18. 5. 2020 začíná běžet patnáctidenní lhůta pro ty, kdo v důsledku nouzového stavu nemohli uplatnit své právo nahlédnout do spisu.

I v době nouzového stavu bylo možné nahlížet do spisů běžících i ukončených řízení a pořizovat ze spisu kopie. V důsledku omezení v rámci nouzového stavu někteří lidé své právo v rámci stanovené lhůty nemohli využít. Týká se to nejen nahlížení do spisu, ale také dalších procesních úkonů, např. podání odvolání proti usnesení o odepření nahlédnutí do spisu aj. O své právo nepřišli. Ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavu mohou správnímu úřadu podat žádost o prominutí zmeškání úkonu a současně tento úkon provést (zaslat odvolání, požádat o nahlédnutí do spisu).

Více informací k posuzování běhu lhůt a možnosti požádat o prominutí zmeškání úkonu lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra.

Zdroj: Advokátní deník


17.5.2020

Dne 14.5.2020 proběhlo v prostorách Nadace Emil setkání a tiskovka na podporu projektu Nákup a dovoz zdarma pro potřebné v Brně a okolí.
Jako velký sponzor a podporovatel přijel generál P. Pavel a herec O. Vetchý. Díky tomuto úžasnému projektu byla přizvána Unie pečujících, aby pomohla zjistit, kdo potřebuje naléhavě pomoc ze strany pečujících. Tuto pomoc pak i zprostředkovala.
Díky tomu bylo 25 pečujícím dovezen nákup zdarma a tak aspoň trochu kompenzoval dlouhodobou a nelehkou situaci pečujících v ČR.
Na video z konference se můžete podívat na facebooku kliknutím zde.

14.5.2020

tematicke_setkani_24_6_2020.png


14.5.2020

setkani_12_6_2020.jpg


14.5.2020

setkani_29_5_2020.jpg


7.5.2020

Pozvánka


14.3.2020

mimořádné opatření


8.3.2020

Pozvánka4.3.2020

Pozvánka parakordění


4.2.2020

Pozvánka na setkání pečujících


4.2.2020

Parakordění pozvánka


31.1.2020

Pozvánka: setkání... Starší příspěvky zobrazíte kliknutím zde

 

Proč vznikla Unie pečujících?

Myšlenka obhajoby postavení a vlastních zájmů pečujících osob je v České republice tak nová a nezvyklá, že je někdy špatně pochopitelná nejen pro osoby se zdravotním postižením, tedy ty, o které je pečováno, ale i pro pečující samotné.

Stává se, že dochází k nedorozumění a Unii pečujících je vyčítáno, že ji vůbec nezajímají lidé s postižením. Někteří se mylně domnívají, že Unie pečujících je databáze pečujících, ze které si mohou zdravotně postižení vybírat asistenta. Rádi bychom v této stati vysvětlili vznik a poslání Unie pečujících.

V České republice existují desítky organizací, které spojují jak občany s postižením konkrétním onemocněním, tak sekundárně jejich pečující. Vždy ale v těchto spolcích jde o zviditelnění problematiky lidí s konkrétní diagnózou a o zlepšení situace nemocných. Tyto organizace buď řeší situaci svých pečujících jen okrajově nebo ji neřeší vůbec.

Z tohoto důvodu se rozhodli sami pečující založit organizaci, která bude sdružovat ty, kteří pečují bez rozdílu diagnózy opečovávaného. Vznikl tady tedy spolek, který spojuje v rámci celé České republiky pečující napříč spektrem péče.

Není pravda, že se Unie pečujících nezajímá o občany s postižením. Již sám fakt, že se rozhodli tito lidé dlouhodobě pečovat, je tím nejsilnějším argumentem. Unie pečujících si však klade za cíl změnit postavení pečujících v rámci naší legislativy. Ochrana, posílení práv a zlepšení situace pečujících je také zájmem příjemců péče. Méně uštvaný, klidnější, finančně lépe zajištěný pečující skýtá naději pohodovější péče, která je také prevencí rizika náhlého ukončení péče z důvodu vyčerpání pečující osoby.
Změnám v postavení občanů s postižením se věnují jiné organizace, dělají to již léta a je jich dostatek. Zatímco situací pečujících se dosud vážně a systematicky nikdo nezabýval.

Domníváme se, že změny v postavení pečujících nepotřebují jen sami pečující, ale celá naše společnost. Občané z řad laické veřejnosti, kteří nikdy dlouhodobě nepečovali, většinou vůbec nechápou, kdo to dlouhodobě pečující je. Někteří si myslí, že se jedná o matku na mateřské dovolené. Jiní se domnívají, že jsou dlouhodobě pečující za tuto péči velmi dobře placeni, že to dělají pro peníze, které zneužívají a jiní Vám řeknou, že se pro péči rozhodli pečující sami, tak co vlastně chtějí.
Podle našeho názoru, je nutné veřejnosti problematiku pečujících vysvětlovat, aby se změnilo myšlení a nahlížení lidí na pečující osoby a jejich význam pro společnost.

Unie pečujících si za svoji krátkou existenci potvrdila, že úkol, který si uložila, je velmi náročný, zdlouhavý a  cesta k cíli bude trnitá. Budeme postupovat malými krůčky, ale rozhodně se nevzdáme. Každý člověk, a více pak ženy, ve svém životě pravděpodobně někdy pečoval, pečuje nebo pečovat bude.

V tuto chvíli jdeme cestou osvěty, abychom zviditelnili samotného pečujícího: šíříme letáky, fotografie, pořádáme výstavy, semináře, konference, účastníme se jednání a diskuzí. Sledujeme dění na politické scéně, které se pečujících týká a snažíme se situaci komentovat a vyjadřovat veřejně svoje názory. Unie pečujících posiluje členskou základnu, aby získala silný mandát pro naplňování cílů, vedoucích ke změně postavení pečujících osob ve společnosti.

 

Naše motto:     Unie pečujících – hlas pečujících.
                     Pomozte hlasu zesílit – přidejte se k nám.
 

 

Tým Unie pečujících.