UNIE PEČUJÍCÍCH

     Brno logo podporuje Jihomoravský kraj a Statutární město Brno

 

Memoranda

Unie pečujících vznikla jako odpověď na obtížnou situaci,      v níž se ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí. Bez rodinné péče by se systém sociální péče v ČR neobešel.                                                              

 

 Unie pečujících z.s. je otevřená komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. Byla založena samotnými pečujícími, lidmi, kteří chtějí a potřebují změnu. počítadlo.abz.cz

Aktuálně:

10.5.2021
info
3.5.2021

Možnost registrovat se podle kódu pro skupiny chronických pacientů byla prodloužena z 30. 4. 2021 do 15. 5. 2021. Do tohoto data se mohou registrovat k očkování na očkovacím místě obě skupiny chronických pacientů.  

Od 3. května do 15. června 2021 se k očkování proti covid-19 budou moci přes centrální rezervační systém registrovat osoby pečující – osoby, které jsou vedeny v systému Úřadu práce ČR, jako osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. 

Tyto osoby se musí osobně s dokladem totožnosti dostavit na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba u příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti. Kontaktní pracoviště vydá osobě pečující unikátní kód, který platí do 15. června, a písemné potvrzení. 

Následně se osoba zaregistruje pomocí obdrženého unikátního kódu přes centrální rezervační systém na stránce crs.mzcr. 


28.4.2021
dne 23. 4. 2021 byla ve sbírce zákonů publikována novela krizového ošetřovného, která kromě zvýšení vypláceného ošetřovného přináší i rozšíření okruhu případů (děti starší 10 let), kdy lze dávku poskytovat. Více informací uvádí tisková zpráva ČSSZ.
28.4.2021
Česká  alzheimerovská společnost pořádá kurz pro pečující.  Během kurzu zkušení lektoři nabídnou základní znalosti a dovednosti, které péči o člověka s demencí v domácím prostředí usnadní. Seznámíte se s tématy jako Úvod do problematiky demence, Zdroje pomoci, Komunikace s lidmi s demencí, Denní aktivity s lidmi s demencí, Inkontinence a mikční režim, Úpravy domácího prostředí, Význam výživy při péči o člověka s demencí, Domácí péče o člověka s demencí očima rodinného pečujícího a v neposlední řadě i Jak pečovat o sebe.

Vzhledem k současné situaci bude kurz probíhat online na platformě Teams formou dvouhodinových přednášek vždy dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek od 17:30 do 19:00. První přednáška proběhne v úterý 11. května a poslední ve čtvrtek 3. června. Přihlásit se můžete na celý kurz nebo jen na vybrané přednášky (viz podrobný program kurzu). Podrobný program, více informací o ceně kurzu a způsobu přihlašování naleznete na: http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/kurz-pro-rodinne-pecujici/

27.4.2021
 V soboru 24. 4. proběhla celostátní potravinová sbírka. Účastnili jsme se i my – v Bille v Brně Líšni probíhala sbírka pro pečující. Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali při přebírání potravin i při distribuci pečujícím.
Fotografie z akce po kliknutí zde.


27.4.2021
Dne 25.4.2021 ve 12h proběhlo v Brně u Vaňkovky k předání  šeku pro Unii pečujících v hodnotě 85.000,-Kč 
Charitativní akce proběhla na platformě TWITCH s tvůrci Andůllie a JoranTheViking.
Děkujeme Všem dárcům i tvůrcům! 29.3.2021
Ministerstvo zdravotnictví České Republiky vydalo dokument týkající se očkování osob s chronickým onemocněním, jež stanovuje kdo patří do ohrožené skupiny a má tedy nárok na přednostní očkování. Dokument si můžete prohlédnout zde: Očkování osob s chronickým onemocněním

29.3.2021
ssp-online-pozvanka_c.png

callcentrum-01.jpg


5.3.2021

Užitečné informace:

Očkování 70+ a dalších skupin: Doporučujeme:
Oslovit příslušného praktického lékaře a pokud očkuje, domluvit se s ním. Do systému pak zadává on. Nelze se však zaregistrovat do systému 
pak se nechat očkovat praktickým lékařem. Osoby chronicky nemocné nebo pečující o osobu blízkou se mohou spojit taktéž s praktickým lékařem a ten posoudí vhodnost očkování a naočkuje.

 

Další užitečné soubory ke stažení (tiskové zprávy):

MPSV: Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021

ČSSZ: Nemáte dostatek peněz na nákup respirátorů, můžete požádat na Úřadu práce o MOP COVID-19


20.1.2021

Kazuistický seminář pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 


seminar_spec_potr.jpgSeminář, který proběhne distanční formou 11. 2. od 17.00 do 19.00, bude věnován problémům, jenž řeší rodiny dětí se SVP, ať už ve vztahu ke škole, školskému poradenskému zařízení nebo zřizovateli. Seminář bude obsahovat krátký úvod do aktuální školské legislativy, primárně však bude zaměřen prakticky a rodiče budou mít možnost v bezpečném prostředí otevřít vlastní kazuistiku, klást související dotazy, nebo se zúčastnit pouze v roli posluchačů. Budeme rádi za nasdílení pozvánky rodičům prostřednictvím vašich webových stránek či facebooku. Pořádá spolek Spolu. Pokud byste chtěli probrat i možnosti vzdělávání vašeho dítěte nebo se zúčastnit jen jako posluchači, napište nám na info@spoluskola.cz.

Bližší informace o semináři získáte na info@spoluskola.cz či na telefonním čísle 777 787 955 (Iva Janská).


2.12.2020

StanekCislo4.jpg


2.11.2020

 MPSV vydalo Doporučení pro sociální pracovníky krajských a obecních úřadů při podpoře neformálně pečujících v situaci pandemie COVID-19.

Jsou v něm užitečné informace pro pečující o blízkého doma, proto si myslíme, že může být užitečné si dokument projít.
Dokument naleznete zde.


16.10.2020

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen (pravděpodobně přelom měsíce října a listopadu). Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Nejčastější otázky a odpovědi naleznete zde: Postup při podání žádosti.


16.10.2020

Mimoradne-opatreni-2.jpg


8.10.2020

Tematické_sekání_pečujících_21.10.2020.png8.10.2020

Zidlochovice_t.jpg

Pozor změna: Koná se každé první úterý v měsící (nikoliv druhé jak dříve stálo na letáku). Omlouváme se za překlep.


6.10.2020
Do konce prosince můžete v prostorách Ombudsmana vidět fotovýstavu Unie pečujících  s názvem :
“Dobré světlo pečujícím, my žijeme!” 
Tato výstava ukazuje náročný ale i krásný život neformálních pečujících ❤️
8E1A5625-8ADF-4131-8168-006C7B2088C6.JPG

6.9.2020

Setkání 11.9. zrušeno z důvodu úrazu / nemoci. Děkujeme za pochopení.

26.Setkání_pečujících_11.9.2020.jpg


2.9.2020

Šperky-9-2020.jpg


1.9.2020

Tematické_sekání_pečujících_30.9.2020.jpg


29.6.2020

TSP_7-20-page-001.jpg


29.6.2020

I_pecujici_se_bavi-page-002.jpg


26.5.2020

zastita.jpg


26.5.2020

Informace:

Dnem 18. 5. 2020 začíná běžet patnáctidenní lhůta pro ty, kdo v důsledku nouzového stavu nemohli uplatnit své právo nahlédnout do spisu.

I v době nouzového stavu bylo možné nahlížet do spisů běžících i ukončených řízení a pořizovat ze spisu kopie. V důsledku omezení v rámci nouzového stavu někteří lidé své právo v rámci stanovené lhůty nemohli využít. Týká se to nejen nahlížení do spisu, ale také dalších procesních úkonů, např. podání odvolání proti usnesení o odepření nahlédnutí do spisu aj. O své právo nepřišli. Ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavu mohou správnímu úřadu podat žádost o prominutí zmeškání úkonu a současně tento úkon provést (zaslat odvolání, požádat o nahlédnutí do spisu).

Více informací k posuzování běhu lhůt a možnosti požádat o prominutí zmeškání úkonu lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra.

Zdroj: Advokátní deník


17.5.2020

Dne 14.5.2020 proběhlo v prostorách Nadace Emil setkání a tiskovka na podporu projektu Nákup a dovoz zdarma pro potřebné v Brně a okolí.
Jako velký sponzor a podporovatel přijel generál P. Pavel a herec O. Vetchý. Díky tomuto úžasnému projektu byla přizvána Unie pečujících, aby pomohla zjistit, kdo potřebuje naléhavě pomoc ze strany pečujících. Tuto pomoc pak i zprostředkovala.
Díky tomu bylo 25 pečujícím dovezen nákup zdarma a tak aspoň trochu kompenzoval dlouhodobou a nelehkou situaci pečujících v ČR.
Na video z konference se můžete podívat na facebooku kliknutím zde.

14.5.2020

tematicke_setkani_24_6_2020.png


14.5.2020

setkani_12_6_2020.jpg


14.5.2020

setkani_29_5_2020.jpg


7.5.2020

Pozvánka


14.3.2020

mimořádné opatření


8.3.2020

Pozvánka4.3.2020

Pozvánka parakordění


4.2.2020

Pozvánka na setkání pečujících


4.2.2020

Parakordění pozvánka


31.1.2020

Pozvánka: setkání... Starší příspěvky zobrazíte kliknutím zde

 

Proč vznikla Unie pečujících?

Myšlenka obhajoby postavení a vlastních zájmů pečujících osob je v České republice tak nová a nezvyklá, že je někdy špatně pochopitelná nejen pro osoby se zdravotním postižením, tedy ty, o které je pečováno, ale i pro pečující samotné.

Stává se, že dochází k nedorozumění a Unii pečujících je vyčítáno, že ji vůbec nezajímají lidé s postižením. Někteří se mylně domnívají, že Unie pečujících je databáze pečujících, ze které si mohou zdravotně postižení vybírat asistenta. Rádi bychom v této stati vysvětlili vznik a poslání Unie pečujících.

V České republice existují desítky organizací, které spojují jak občany s postižením konkrétním onemocněním, tak sekundárně jejich pečující. Vždy ale v těchto spolcích jde o zviditelnění problematiky lidí s konkrétní diagnózou a o zlepšení situace nemocných. Tyto organizace buď řeší situaci svých pečujících jen okrajově nebo ji neřeší vůbec.

Z tohoto důvodu se rozhodli sami pečující založit organizaci, která bude sdružovat ty, kteří pečují bez rozdílu diagnózy opečovávaného. Vznikl tady tedy spolek, který spojuje v rámci celé České republiky pečující napříč spektrem péče.

Není pravda, že se Unie pečujících nezajímá o občany s postižením. Již sám fakt, že se rozhodli tito lidé dlouhodobě pečovat, je tím nejsilnějším argumentem. Unie pečujících si však klade za cíl změnit postavení pečujících v rámci naší legislativy. Ochrana, posílení práv a zlepšení situace pečujících je také zájmem příjemců péče. Méně uštvaný, klidnější, finančně lépe zajištěný pečující skýtá naději pohodovější péče, která je také prevencí rizika náhlého ukončení péče z důvodu vyčerpání pečující osoby.
Změnám v postavení občanů s postižením se věnují jiné organizace, dělají to již léta a je jich dostatek. Zatímco situací pečujících se dosud vážně a systematicky nikdo nezabýval.

Domníváme se, že změny v postavení pečujících nepotřebují jen sami pečující, ale celá naše společnost. Občané z řad laické veřejnosti, kteří nikdy dlouhodobě nepečovali, většinou vůbec nechápou, kdo to dlouhodobě pečující je. Někteří si myslí, že se jedná o matku na mateřské dovolené. Jiní se domnívají, že jsou dlouhodobě pečující za tuto péči velmi dobře placeni, že to dělají pro peníze, které zneužívají a jiní Vám řeknou, že se pro péči rozhodli pečující sami, tak co vlastně chtějí.
Podle našeho názoru, je nutné veřejnosti problematiku pečujících vysvětlovat, aby se změnilo myšlení a nahlížení lidí na pečující osoby a jejich význam pro společnost.

Unie pečujících si za svoji krátkou existenci potvrdila, že úkol, který si uložila, je velmi náročný, zdlouhavý a  cesta k cíli bude trnitá. Budeme postupovat malými krůčky, ale rozhodně se nevzdáme. Každý člověk, a více pak ženy, ve svém životě pravděpodobně někdy pečoval, pečuje nebo pečovat bude.

V tuto chvíli jdeme cestou osvěty, abychom zviditelnili samotného pečujícího: šíříme letáky, fotografie, pořádáme výstavy, semináře, konference, účastníme se jednání a diskuzí. Sledujeme dění na politické scéně, které se pečujících týká a snažíme se situaci komentovat a vyjadřovat veřejně svoje názory. Unie pečujících posiluje členskou základnu, aby získala silný mandát pro naplňování cílů, vedoucích ke změně postavení pečujících osob ve společnosti.

 

Naše motto:     Unie pečujících – hlas pečujících.
                     Pomozte hlasu zesílit – přidejte se k nám.
 

 

Tým Unie pečujících.